★★ بزرگترین مرجع گزارش کار آزمایشگاه ★★
هم اکنون با بیش از 1700 گزارش کار و پروژه دانشجوییاین بخش رو با ۹ آزمایش در فرمت WORD افتتاح می کنیم.

» آزمایش ۱:‌ انجام آزمایش بی باری، اتصال کوتاه (روتور قفل شده) در موتور آسنکرون روتور قفسی و تعیین ثابت های مدار معادل تکفاز IEEE، تعیین مشخصه ی مکانیکی T=f(N)، تعیین راندمان (به روش غیر مستقیم)، ضریب قدرت از روی مدار معادل

» آزمایش ۲: انجام آزمایش های بی باری، اتصال کوتاه (روتور قفل شده) موتور آسنکرون روتور سیم پیچی شده و تعیین ثابت های مدار معادل تکفاز IEEE موتور، مشخصه ی مکانیکی T=f(N)، تعیین راندمان (به روش غیر مستقیم) و تعیین ضریب قدرت

» آزمایش ۳: رسم مشخصه ی مکانیکی T=f(N) و تعیین ضریب قدرت (PF) و راندمان ، برای موتور آسنکرون روتور قفسی (روش مستقیم)

» آزمایش ۴: رسم مشخصه ی بی باری و بارداری، تعیین راندمان وضریب قدرت برای مبدل فرکانس سه فاز الکترومکانیکی

» آزمایش ۵: برچسب گذاری ترانس سه فاز و نحوه ی اتصال آن در شبک

» آزمایش ۶: انجام آزمایش های بی باری و اتصال کوتاه بر روی ترانس سه فاز با اتصال Yg-Δ و تعیین تلفات آهنی و مسی نامی برای ترانس و تعیین ثابت های مدار معادل تکفاز و بارکشی نامتقارن در حالات زیر: YZ/YΔ /YY

» آزمایش ۷: رسم منحنی مشخصه ی مغناطیسی و بارداری ژنراتور سنکرون و پارالل کردن آن

» آزمایش ۸: همه چیز در مورد موتور دالاندر + انجام آزمایش های بی باری، روتور قفل شده و نیز تعیین منحنی مشخصه ی مغناطیسی آن در هر دو دور

» آزمایش ۹: تعیین گروه برداری ترانس سه فاز و معرفی اتصال مثلث باز (V)

و در آخر » خلاصه ی قسمت عملی آزمایش های ۱ تا ۷ارسال توسط اسماعیل انصاری

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود